Конкурс за пријем у радни однос на радном месту за пријем, експедицију поште и архиву

Текст огласа Величина: 0.05 MB
Пријава на конкурс - образац Величина: 0.13 MB
Списак кандидата Величина: 0.17 MB
База питања за проверу компентенција Величина: 0.1 MB
База задатака за проверу компентенција Величина: 0.04 MB
Обавештење о пријему у радни однос Величина: 0.08 MB