Дана 01.11.2021.године одржан је састанак стручног тима ангажованог на изради монографије под радним насловом "200 година од оснивања Првог нахијског суда у Србији".

Састанку којим је председавао председник Вишег суда у Пожаревцу, судија Драган Вучићевић су присуствовали чланови стручног тима, професор Др.Радован Радовановић - редовни професор и декан департмана за форензику Криминалистичког универзитета у Београду, професор Др.Ивана Крстић Мистриџеловић, ванредни професор Криминалистичког полицијског универзитета у Београду, Др.Радомир Поповић са историјског института САНУ, Др.Александар Стојановић виши научни сарадник са Института за новију историју Србије у Београду и Др.Јасмина Николић директор Историског архива у Пожаревцу.

На састанку су дефинисана задужења појединих чланова стручног тима а у вези израде монографије са радним насловом "200 година од оснивања Првог нахијског суда у Србији".