Поводом обележавања 200 година од оснивања Првог нахијског суда у Пожаревцу председник Вишег суда у Пожаревцу, судија Драган Вучићевић је дана 13.07.2021.године одржао седницу на којој је конституисан организациони одбор за обележавање јубилеја 200 година од оснивања Првог нахијског суда у Србији. На одржаној седници је једногласно донета одлука да организациони одбор сачињавају:

1. Председник Вишег суда у Пожаревцу, судија Драган Вучићевић - председник Организационог одбора

2. Градоначелник града Пожаревца - Саша Павловић - заменик Организационог одбора

3. Председник Основног суда у Пожаревцу, судија Добрица Живковић - члан организационог одбора

4. Начелник Браничевског управног округа Александар Ђокић - члан организационог одбора

5. Директор Историјског архива у Пожаревцу - Др.Јасмина Николић - члан организационог одбора

 

Организациони одбор је донео одлуку да се због пандемије обележавање јубилеја помери за мај 2022.године.и да се у међувремену предузму све радње у циљу припреме израде монографије са радним насловом "200 година од оснивања Првог нахијског суда у Србији".