Председник Вишег суда у Пожаревцу, на основу члана 14 став 5 и члана 10 Закона о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС", број 128/14), члана 52 став 1 Закона о уређењу судова и члана 6 Судског пословника, дана --. јуна 2015. године донео је наредбу о лицу овлашћеном за пријем информација о узбуњивању.

 

Лице овлашћено за пријем информације о узбуњивању и за вођење поступка у вези са узбуњивањем у Вишем суду у Пожаревцу *

Обавештење запосленима у Вишем суду у Пожаревцу са почетком примене Закона о узбуњивању *

Правилник о утврђивању поступка унутрашњег узбуњивања **

 

 *  За преглед наведених докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран програм "Microsoft Word", чији бесплатни прегледник можете преузети ОВДЕ.

 

**  За преглед наведеног докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран програм "Adobe reader", који можете преузети ОВДЕ.