Одлуке Кривичног одељења Вишег суда у Пожаревцу.

 

К 33/14 - Кривично дело убиства

Куо 40/15 - Условни отпуст

Кж1 3/16 - Кривично дело из члана 208. став 1. у вези члана 33. Кривичног законика

Кж1 24/16 - Кривично дело Самовлашће из члана 330. став 1. у стицају са кривичним делом Уништење и оштећење туђе ствари из члана 212. став 1. КЗ.

Кж2 28/16 - Суђење у одсуству оптуженог

Кв 19/16 -

Kре 1/16 -

Кв 29/16 -

Кв 69/16 -

Кж1 12/16 -

Кв 73/16 -

Кж1 51/16 -

Кв 46/16 -

К 2/16 -

Куо 9/16 -

Кж2 54/16 -

Кж1 62/16 -

 

22.07.2016

Кж1 37/16 - Недавање издржавања (члан 195.КЗ)

Кж1 42/16 - Увреда

Кж1 45/16 - Обим испитивања

Кж1 46/16 - Рад у јавном интересу

Кж1 56/16 - Нужна одбрана

Кж2 44/16 - Дозвољено понављање кривичног поступка (члан 470.ЗКП)

Кж2 48/16 - Разлози за одређивање притвора (члан 211.ЗКП)

Кж 49/16 - Одлучивање о мери забране напуштања боравишта (члан 200.ЗКП)

 

15.08.2016

Кж2 55/16 -

Кж2 42/16 -

Кж1 47/16 -

Кж1 52/16 -

Кв 76/16 -

Кв 100/16 -

Кв 53/16 -

Кв 70/16 -

 

 

 

Напомене:
- Очигледном омашком одлука суда Кж1 24/16 насловљено је као пресуда, уместо решење, што ће бити исправљено решењем о исправци.