Кж1 24/16 - Самовлашће (члан.330)

Кж1 45/16 - Самовлашће (члан.330)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:
- Очигледном омашком одлука суда Кж1 24/16 насловљено је као пресуда, уместо решење, што ће бити исправљено решењем о исправци.