Судска власт је јединствена на територији Републике Србије, и иста припада судовима опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су основни судови, виши судови, апелациони судови и Врховни касациони суд.

Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд.

Основни суд оснива се за територију града, односно једне или више општина, а виши суд за подручје једног или више основних судова.

Виши суд је непосредно виши суд за основне судове са свог подручја.

Виши суд у Пожаревцу обухвата подручја Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу, са својим Судским јединицама.

 

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Адреса: Трг Стевана Максимовића бр. 1, Пожаревац
Председник суда: Добрица Живковић
Teлефон: 012/544-090, 012/544-091 
Рачуноводство: 012/544-096
Председник, судска управа и факс: 012/544-086
E-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Веб сајт:www.po.os.sud.rs
Рад са странкама, разгледање списа, добијање тражених информација и уверења у одсецима судске писарнице врши се сваким радним даном од 08:00-14:00 часова.
Председник суда прима странке, без претходног заказивања, средом од 09.00 до 12.00 часова. У случају спречености председника, странке истим данима примају заменици председника или секретар суда.

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КУЧЕВУ

Адреса: Жике Поповића бр.31, 12240 Кучево
Телефон: 012/852-538
Факс: 012/852-679
Рад са странкама (овера): 8:00 - 14:00
Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29667845-10

 

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Адреса: Житни Трг бб, 12220 Велико Градиште 
Председник суда: Ненад Тадић
Телефон: 012/662-151, 012/662-152 
Е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Веб сајт: www.vg.os.sud.rs

 

ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

Адреса: Петровац на Млави 12300, Српских Владара 159 
Председник суда: Бане Марковић
Телефон: 012/331-260, 012/333-131 
Е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Веб сајт:https://www.osnovnisudpetrovacnamlavi.rs/

 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЖАГУБИЦИ

Адреса: Tрг ослобођења 1, 12320 Жагубица
Судска управа: 012/643-119
Централа: 012/643-586
Факс: 012/643-586
Рад са странкама (овера): 8:00 - 14:00