• пет 05 јан 2018 11:12

  Јавна набавка мале вредности електричне енергије (ЈНМВ 2/17) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Јавна набавка мале вредности електричне енергије за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Позив за подношење понуда (преузмите .doc)

  Конкурсна документација (преузмите .doc)

  Одлука о додели уговора ...

 • чет 04 јан 2018 13:05

  СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТЕРИ

  СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТЕРИ У ВИШЕМ СУДУ У ПОЖАРЕВЦУ

  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Пожаревцу, на који сагласност даје ресорно министарство, није систематизовано радно место приправник.  

  ...
 • чет 04 јан 2018 12:59

  СУДИЈЕ

  Председник суда

  Драган Вучићевић

  Заменик председника суда

  Милица Аризановић

                                                

  1. Кривично одељење

  Председник Кривичног одељења је судија Југослав Скендери.

  Заменик председника Кривичног одељења је судија Зоран Јанковић.

  ...
 • чет 04 јан 2018 12:43

  СУДСКА УПРАВА

  СУДСКА УПРАВА ВИШЕГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ

  Судску управу Вишег суда у Пожаревцу чине:

  1. председник суда - судија Драган Вучићевић. Поред руковођења судом, између осталог, задужен за евиденцију, праћење рада и распоређивање судијских помоћника;
  2. заменик председника суда - судија Милица
  ...
 • уто 21 нов 2017 13:58
 • уто 21 нов 2017 08:56
 • уто 21 нов 2017 08:34

  СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ

  СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ

  Судска већа су мешовита, тј. поред професионалних судија, у пресуђивању учествују и судије поротници. Они представљају грађане који учествују у суђењима.

  Именовање судија поротника

  ...
 • уто 21 нов 2017 08:32

  СУДСКО ОСОБЉЕ

  ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

   Судско особље Вишег суда у Пожаревцу, поред судијских помоћника, чине и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

   Број

  ...
 • уто 21 нов 2017 08:30

  СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

  Судијски помоћници

  Послови и звања судијских  помоћника

    Судијски помоћник у звању саветника обавља следеће послове: 

  1. помаже судији у раду,
  2. проучава правна питања у вези с радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте
  ...
 • пет 17 нов 2017 10:40

  насловна

  надлежност вишег суда у пожаревцу
  Сазнајте нешто више о надлжености Вишег суда у Пожаревцу, регулисаној чланом 23. Закона о уређењу судова.
  информатор вишег суда у пожаревцу
  Информатор садржи основне и
  ...
 • чет 02 нов 2017 08:00

  Информатори

   

  Суд најмање једанпут годишње, а најкасније до 1. фебруара текуће године за претходну годину, израђује информатор са основним подацима о раду, који су прописани посебним законом и овим пословником, а од значаја су за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда јавности.

  ...
 • пон 06 мар 2017 14:26

  Преводиоци и тумачи

  Списак сталних судских тумача, сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје Вишег суда у Пожаревцу (.xls табела)

   

   

  Јавни позив за доставу података за

  ...
 • уто 21 феб 2017 15:27

  Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал (ЈНМВ 1/17) за потребе Вишег суда у Пожаревцу (2)

  Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал (ЈНМВ 1/17) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Позив за подношење понуда (.doc)

  Конкурсна документација (.doc)

  Одговор на захтев за појашњење

  ...
 • пет 03 феб 2017 16:27

  Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал (ЈНМВ 1/17) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал (ЈНМВ 1/17) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

  Позив за подношење понуда (.doc)

  Конкурсна документација (.doc)

  Обавештење о обустави поступка

  ...
 • сре 01 феб 2017 13:54