Председник Вишег суда у Пожаревцу, који управља судом, прописује кућни ред за зграду Вишег суда у Пожаревцу, Јована Шербановића 4.
 
Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија као и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.
 
Са кућним редом упознају се судије и судско особље, а извод из кућног реда, који се односи на грађане, истиче се на видном месту у суду или на други погодан начин.
 
Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.

 Странке и други учесници у судском поступку не могу доводити малолетну децу у суднице, осим уколико се ради о кривичним поступцима који се воде према малолетницима, као и у другим случајевима када је Законом изричито дозвољено.

 Странкама и другим учесницима у судском поступку строго је забрањено коришћење мобилних телефона за време трајања суђења, због чега је потребно исте искључити пре уласка у судницу.

 Странке и други учесници у судском поступку не могу носити спортску одећу. као што су тренерке, патике, папуче, као ни другу одећу која није примерена природи и озбиљности посла који се обавља у судници.

 

Са наредног линка можете преузети Кућни ред Вишег суда у Пожаревцу.


   Кућни ред у згради Вишег суда у Пожаревцу (.doc формат)  *

 

*  За преглед наведених докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран програм "Microsoft Word", чији бесплатни прегледник можете преузети ОВДЕ.