Јавна набавка мале вредности електричне енергије (ЈНМВ 4/15) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

 

 

Позив за подношење понуда   

 

 

 Конкурсна документација      

 

 

Допуна конкурсне документације

 

 

Одлука о додели уговора

 

 

Обавештење о закљученом уговору