ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА - ЈН број03/2015 -

- Радови на санацији мокрог чвора у просторијама у судској згради које користи Виши суд у Пожаревцу

 

 

Позив за подношење понуда Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација     Конкурсна документација