Јавна набавка мале вредности

- санирање канализационог система у судској згради

- одвођење фекалних и кишних вода са платоа Вишег суда у Пожаревцу

 

 

     Позив за поношење понуда ... позив за подношење понуда

     Конкурсна документација ......конкурсна документација

     Идејни пројекат    ................ идејни пројекат