Јавна набавка мале вредности - канцеларијски материјал (ЈНМВ 1/17) за потребе Вишег суда у Пожаревцу

Позив за подношење понуда (.doc)

Конкурсна документација (.doc)

Обавештење о обустави поступка (.doc)

Одлука о обустави поступка (.doc)