Списак сталних судских тумача, сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје Вишег суда у Пожаревцу (.xls табела)

 

 

Јавни позив за доставу података за ажурирање електронске евиденције сталних судијских преводилаца и тумача

 

 

 

Образац за доставу података ради ажурирања електронске евиденције сталних судских преводилаца и сталних судских тумача

Образац за доставу података ради ажурирања електронске евиденције сталних судских преводилаца и сталних судских тумача