Овде можете преузети Списак свих судова и јавних тужилаштва са подацима о називу корисника и изведеном матичном броју (на основу ЈБ КЈС). (табела.xlsx)